Bøger med maritimt indhold

Sømandskoner i Marstal www

Sømandskoner i Marstal – fortællinger fra sø og land
Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen
Marstal Søfartsmuseum, 2017

Selv om der tidligere er skrevet om sømandskonerne, er det ikke mange erindringer, vi har - sømandskonerne havde jo - set med deres egne øjne - en ganske almindelig tilværelse hjemme i land, medens mændene oplevede mangt og meget ude i verden og kom hjem og fortalte om det. 

Men det har været - og er en speciel livsform at være sømandskone, og det er de historier, Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, har fundet frem til i denne bog. Forfatteren har gravet i arkiverne på Marstal Søfartsmuseum, og hun har interviewet kvinder i søfartssamfundet. Det er der kommet spændende og nærværende beretninger ud af.

Gorilla shipping IMG 0575

Shipping and the 800-lb gorilla
K.D. Adams

Futurenautics Books, 2017

Gennem tre år har futurist K.D. Adamson skrevet om shipping og behovet for at shipping-industrien udvikler sig, så den er klar til den digitale alder. Bogen er en samling af disse artikler, og fortæller bl.a. om automatiske skibe, cybersikkkerhed og kunstig intilligens. 

Læs mere på bogens hjemmside

Sjæklen 2016 IMG 0571

Sjæk'len 2016
Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet 

2016-udgaven af Sjæk'len indeholder som sædvanlig et bredt udvalg af spændende artikler. I år kan man blandt læse om den unge vestjyske sømand, Laurids Anthonius' farefulde sejladser som krigssejler under Anden Verdenskrig og en artikel om 1700-tallets avancerede skibskonstruktion. Derudover lægger årbogen ud og slutter med to artikler med masser af fotos baseret på museets udstilling om dansk offshore på Nordsøen.

Få et overblik over hele årbogen via indholdsfortegnelsen og museets pressemeddelelse her

Ring Andersens Vært lille

Ring Andersens Værft - fire generationer på Frederiksøen
Kaj Nykjær Jensen
Ring-Andersens Skibsværft, 2017

Da Jørgen Ring Andersen begyndte sin virksomhed på Frederiksøen i Svendborg den 15. marts 1867 havde byens skibsværfter været meget stille i adskillige år. På Frederiksøens var er også stille, efter at en stor lejer havde opgivet nogle vidtløftige værftsplaner. Men den unge thuriner - han var endnu ikke fyldt 25 år - troede på, at han kunne gøre det bedre. Resten er historie, historien om J. Ring-Andersens Skibsværft.

faerger fanget med kamera ostdanmark 1998 2016 (2)

Færger fanget med kamera - Østdanmark (1998-2016)
Michael Koefoed-Hansen
Starnia, 2017

"Færger fanget med kamera" er en fotografisk rejse rundt til de forskellige færgeruter i Østdanmark. Billederne i bogen er krydret med tekst, hvor højdepunkterne fra de respektive færger beskrives.

Bogen indeholder over 400 farvefotos af færger. De er taget i perioden fra sommeren 1998 til december 2015 af bogens forfatter Michael Koefoed-Hansen.
(fra bogens bagside)

Lyst og længsel WEB

Lyst og længsel – myter, afsavn og erotik i sømandens verden
M/S Museet for Søfarts årbog 2016
Red.: Morten Tinning

I år knytter Museet for Søfarts årbog sig til museets særudstilling ”Sex & the Sea” (som kan ses til d. 13. august 2017), men har en bredere og faghistorisk indgangsvinkel, om end myterne og den gode historie også er i fokus.
I årbogen finder man bl.a. uddrag af en sejskibssømands erindringer med titlen ”At være sejlskibssømand var aldrig let eller ligetil”, artiklen ”Lyst og længsel” som er en ”overflyvning over sex og sømænd gennem historien”, ”Mens vi kan – en ung sømands beskrivelser af sømænds sexliv under 2. Verdenskrig” og ”Mandens ruin – om tatoveringer, sømænd og sex”. I artiklen ”Troldkvinden, nymfen, jomfruen og hustruen”, tager forfatteren udgangspunkt i Odysseen, og hun kommer ind på alle de kvindelige farer, som Odysseus udsættes for.

Se hele indholdsfortegnelsen her

Marstal Søfartsmuseum Årbog 2016 lille

Marstal Søfartsmuseum - Årbog 2016
Redaktion: Erik B. Kromann
Marstal Søfartsmuseum, 2016

Indehold:
Jørgen Josephsen: Min sejltid i svenske småskibe
Jørgen Josephsen: Julehistorier for børnene
Holger Munchaus Petersen: Rob Roy
Erik B. Kromann: Skibsforlis 1916
F.Holm-Petersen: THORs forlis ved St. Thomas 1916
Martin Fjallstein: Skonnerten KAREN - et hundrede års minde
Karsten Hermansen: Ærøske skibsnavne
Thomas Kristian Larsen: Sømandsliv
Sønderjysk båd- og jolleproduktion
Jacob Krause: Sønderjyske skibsværfter i det 20. århundrede

KappelPropeller

The Story of the Kappel Propeller
Forfatter Bruce Peter

Historien om Kappels propeller er udkommet - en unik historie om dansk ingeniørdesign i verdensklasse.

Bogen fortæller for første gang historien om den 30 år lange udvikling og om forhindringerne undervejs. 
Den fortælles oven i købet af hovedpersonerne selv. Kappels propeller er en af de mest betydningsfulde, men stort set skjulte historier, om udviklingen i skibes fremdrift. Et bemærkelsesværdigt eventyr inden for ingeniørmæssig design og innovation.
Jens Julius Kappel har dedikeret størstedelen af sin karriere til at forbedre effektiviteten af deep sea shipping, og med sin skibsskrue lykkedes det Kappel at opfinde en propel, der kan skære op til 7 pct. af skibenes brændstofforbrug og dermed spare atmosfæren for anseelige mængder kuldioxid. Intentionen med denne bog er dels at dokumentere processen, men endnu vigtigere at inspirere læserne.
(Fra forlagets pressemeddelelse)

Læs også om bogen her 

Bogen er udgivet af Nautilus Forlag, 2017

Som kaptajnen så det

"Som kaptajnen så det - Alf Trolles dagbøger fra Danmark-Ekspeditionen 1906-1908"

Med denne udgivelse af Trolles dagbøger er det nu for første gang muligt at læse historien, som kaptajnen så den. Historien begynder i dagene før skibet Danmark den 24. juni 1906 afgik fra Københavns havn overværet af tusindvis af mennesker. Et af ekspeditionens mål var at udforske nogle af verdenskortets sidste hvide pletter, og det vakte opmærksomhed.
(Fra Arktisk Instituts hjemmeside)

Læs mere om bogen her 

Bogen er udgivet af Trolle-Legatet og Arktisk Institut i 2016

I fremmed havn 2

"I fremmed havn : danske sømandskirker i udlandet"
Fotograf Trine Harden og forfatter Lone Kühlmann

Smukke, sjove og interessante fotos og informativ tekst er indholdet i denne store bog om de danske sømandskirker i udlandet. Som søfarende må det være hyggeligt, at se og kunne vise billeder til familien af alle de gode mennesker ude omkring på kirkerne.

Læs mere om bogen her

TheDFDS Fleet 1991 2016 0

"The DFDS Fleet 1991-2016"
Redaktører: Peter Simonsen og Søren Krogh-Andersen

I anledning af DFDSs 150-årsjubilæum i 2016 udkom denne elektroniske bog med alle rederiets skibe fra 1991 op til 2016. Det er en opdatering af bogen ”DFDS 1866-1991 : Ship Development through 125 years”, og den fortæller alle aktive skibes historie fra 1991-2016. Skibene er listet i kronologisk orden.

Bogen er elektronisk og tilgængelig for alle. Find den her

 Udgivet af DFDS, 2016

Vejret på vandet

Vejret på vandet : meteorologi for skippere og sejlere
Af Mette Hundahl

Bogen giver forklaring på, hvordan man bruger vejrudsigter og vejrkort, planlægger sejladsen og tyder det vejr, man møder, både kystnært og på oceanerne. Det er en praktisk anvendelig bog med mange eksempler, skrevet af Mette Hundahl, lektor på Marstal Navigationsskole, hvor hun i over 25 år har undervist kommende navigatører i meteorologi, navigation og andre nautiske fag.

Læs mere om bogen her 

Bogen er udgivet af Det Blå Forlag i 2016

Odense Staalskibsværft 2

Odense Staalskibsværft bd. I-II
Af Jens Toftgaard

I tobindsværket fortælles historien om Odense Staalskibsværft og Lindøværftet set i sammenhæng med det omkringliggende samfund og modervirksomheden. Forfatteren har haft direkte adgang til virksomhedsarkivet, og har beskrevet nye sider af værftets historie. Der gives desuden en detaljeret gennemgang af forløbet frem mod lukningsbeslutningen i 2009, og udviklingen fra værftslukning til industripark skildres.

Læs mere om bogen her 

Bogen er udgivet af Syddansk Universitetsforlag i 2016

En gyngende bro

En gyngende bro - M/F Broen fra Storebæltsfærge til Kulturfærge
Red.: Mette L. Thøgersen og Kurt Risskov 

Bogen beskriver M/F BROENs ganske dramatiske historie på Storebælt og dens videre færd som færge og senere som restaurations- og diskoteksskib, indtil den i 2015 kom tilbage til havnen i Nyborg. Bogen rundes af med en beskrivelse af forsøget på at revitalisere "Broen" som kulturfærge og gøre den til en del af Nyborgs verdensarvsprojekt.
(Fra Østfyns Museers hjemmeside)

Læs mere om bogen her


Bogen er udgivet af Østfyns Museer, 2016

Sagaen om sejlskibet Frigg

Sagaen om sejlskibet FRIGG
Jens Jørn Graabæk
www.kahrius.dk

Jens Jørn Graabæk byggede en gammeldags galease og sejlede til Caribien, Sydamerika og Grækenland med den. Det blev til ni spændende år på havene, og det er dem, han fortæller om i denne bog.

Læs mere om bogen her

 

 

Udsyn

Udsyn - ØK, Danmark og verden
Af Martin Iversen

På godt 600 sider fortælles hele historien om Østasiatisk Kompagni. Historien om ØK er et stykke dansk erhvervshistorie om en virksomhed, der fra starten var tænkt stort og internationalt. I bogen er der lagt vægt på erhvervshistorien, rederiets skibe har mindre fokus.

Læs mere om bogen her

Bogen er udgivet af Lindhardt & Ringhof i 2016

Med splitflag og højagtelse 2

Med splitflag og højagtelse – Otte fortællinger om livet og dannelsen ombord på et ØK-skib i 1960’erne.
Red. Poul Grosen Rasmussen

Otte fortællinger om livet på de store have om bord på ØK’s skibe i 1960’erne, skrevet af tidligere ØK-ansatte. Kaptajner, styrmænd, maskinmestre, stewardesser og skibsdrenge fortæller om hvad livet til søs har givet dem, og om den betydning, det har fået for deres videre færd i livet.

(Fra Kharius.dk' hjemmeside)

Læs mere om bogen her 

Bogen er udgivet af Kharius.dk i 2016