DFDS 150

DFDS 150 - anmeldt i Horisont nr. 1, 2016

Krigsskibe på havets bund

Krigsskibe på havets bund - anmeldt i Horisont nr. 1, 2016

Øhavsfærger

Øhavsfærger - anmeldt i Horisont nr. 1, 2016

Herunder findes offentligt tilgængelige bogsamlinger om søfart. Nederst på siden links til nye bøger om søfart og historie generelt.

Søfart

M/S Museet for Søfart, Helsingør. M/S Videnscenter består af museets arkiv, bibliotek og billedarkiv.
Biblioteket har en stor samling af bøger og tidsskrifter om maritime forhold, især på dansk og engelsk. Det er bøger om søfartshistorie, skibe, navigation, sømandskab og meget andet.
De fleste bøger og registre samt de nyeste maritime tidsskrifter er placeret i videnscentret, og kan læses på stedet. Bøger samt ældre årgange af tidsskrifter kan desuden også lånes med hjem.
Størstedelen af arkivet samt ældre årgange af tidsskrifter befinder sig på fjernmagasin, og man skal derfor bestille de ønskede dokumenter på forhånd - gerne ca. en uge i forvejen.
Man er velkommen til at medbringe egen pc til brug på stedet. Der er også en tilgængelig pc på stedet, hvis man har behov for at låne en.

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg. Museets bogsamling er offentlig tilgængelig og kan hjemlånes via dit lokale folkebibliotek. Biblioteket rummer ca. 10.000 bøger og tidsskrifter om museets arbejdsområder, så som dansk fiskeri, dansk offshore og vestjysk søfart.

Marstal Søfartsmuseum, Ærø. Museets bog- og materialesamling er åben for alle der har lyst til at sidde og læse og fordybe sig. Museet udlåner ikke sin samling. Museet har desuden en stor samling artikler inden for det maritime. En stor del er erindringer, skrevet af søfolk, blandt andet om deres mange rejser rundt i verden. Langt de fleste er endnu ikke offentliggjort, men det er muligt at downloade en del af disse erindringer og flere vil komme til med tiden.

Vikingeskibsmuseet, Roskilde. Biblioteket har en stor bogsamling især skibsarkæologisk litteratur, men også bøger og tidsskrifter om almene arkæologiske og historiske emner. Udover museets egen litteratur står Nationalmuseets Marinearkæologiske Bibliotek på biblioteket. Museet låner ikke sine bøger ud, men man er velkommen til at besøge biblioteket og læse der.

Forsvarets Bibliotek, Kastellet, København.  Biblioteket dækker de militærfaglige, krigshistoriske og sikkerhedspolitiske emneområder. 100.000 registrerede enheder. Det består af bøger, tidsskrifter, DVD og kort. Derudover har biblioteket adgang til mere end 20 databaser og elektroniske håndbøger via hjemmesiden.

- husk desuden de lokalhistoriske arkiver hvis du søger oplysninger om hændelser i den maritime verden, skibe eller personer. Se også vores linksamling.

Sider om søfart og historie generelt

Udkigsposten - omtale af nye bøger inden for det maritime, derudover bl.a. nyheder og links til maritime udstillinger.

Historie-online.dk nyheder, anmeldelser af bøger, artikler, links til udstillinger og meget mere.
 

Bibliotek.dk  her ses hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Materiale kan bestilles hjem til afhentning på dit lokale folkebibliotek.