Bøger om søfart

Bonsor

Herunder findes offentligt tilgængelige bogsamlinger om søfart.

Nederst på siden links til nye bøger om søfart og historie generelt.

Søfart

M/S Museet for Søfart, Helsingør. Museets videnscenter har en stor samling af bøger om maritime emner.
De fleste bøger og registre samt de nyeste maritime tidsskrifter er placeret i museets videnscenter og kan læses på stedet, da er ikke er udlån. Museets besøgende og andre søfartsinteresserede er velkomne til at komme og få bibliotekets bøger og tidsskrifter fremtaget. En stor del af bibliotekets samling er desuden på fjernmagasin, derfor vil det være en god ide, hvis man bestiller på forhånd, hvis man ved, hvilket materiale man ønsker at benytte. Biblioteket har omkring 25.000 bøger og tidsskrifter på hylderne. Hovedvægten af litteraturen omfatter især dansk litteratur om maritime forhold, samt udenlandske bøger om skibe, navigation, sømandskab og søfartshistorie.
Man er velkommen til at medbringe egen pc til brug på stedet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg. Museets bogsamling er offentlig tilgængelig og kan hjemlånes via dit lokale folkebibliotek. Biblioteket rummer ca. 10.000 bøger og tidsskrifter om museets arbejdsområder, så som dansk fiskeri, dansk offshore og vestjysk søfart.

Marstal Søfartsmuseum, Ærø. Museets bog- og materialesamling er åben for alle der har lyst til at sidde og læse og fordybe sig. Museet udlåner ikke sin samling. Museet har desuden en stor samling artikler inden for det maritime. En stor del er erindringer, skrevet af søfolk, blandt andet om deres mange rejser rundt i verden. Langt de fleste er endnu ikke offentliggjort, men det er muligt at downloade en del af disse erindringer og flere vil komme til med tiden.

Vikingeskibsmuseet, Roskilde. Biblioteket har en stor bogsamling især skibsarkæologisk litteratur, men også bøger og tidsskrifter om almene arkæologiske og historiske emner. Udover museets egen litteratur står Nationalmuseets Marinearkæologiske Bibliotek på biblioteket. Museet låner ikke sine bøger ud, men man er velkommen til at besøge biblioteket og læse der.

Forsvarets Bibliotek, Kastellet, København.  Biblioteket dækker de militærfaglige, krigshistoriske og sikkerhedspolitiske emneområder. 100.000 registrerede enheder. Det består af bøger, tidsskrifter, DVD og kort. Derudover har biblioteket adgang til mere end 20 databaser og elektroniske håndbøger via hjemmesiden.

- husk desuden de lokalhistoriske arkiver hvis du søger oplysninger om hændelser i den maritime verden, skibe eller personer. Se også bibliotekets linksamling

Sider om søfart og historie generelt

Udkigsposten - omtale af nye bøger inden for det maritime, derudover bl.a. nyheder og links til maritime udstillinger.

Historie-online.dk nyheder, anmeldelser af bøger, artikler, links til udstillinger og meget mere.

Bibliotek.dk  her ses hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Materiale kan bestilles hjem til afhentning på dit lokale folkebibliotek.